Проучване: Език на омразата и дискриминация към ромска общност в дигиталните медии


Този въпросник има за цел да събере информация за стереотипите и дискриминацията към ромската общност в онлайн и офлайн средата. Въпросникът е един от стълбовете на теренния анализ, ползван по проект DREAM – европейски проект, финансиран от ЕС, насочен към борба срещу стереотипите в училищната среда. По-специално, мисията на DREAM е да анализира стереотипите сред ромите и да създаде инструментариум за училищата, способен да повлияе положително на мисленето на учениците и да намали дискриминацията.

Въпросникът е адресиран до различни целеви групи: учители и професионалисти, родители и ученици от участващите училища.

Отговорът на този въпросник ще отнеме не повече от 5 минути и ще ни помогне да анализираме по-добре как дискриминационният процес протича на ниво училище.

Бихме искали да Ви благодарим предварително за ценното Ви сътрудничество.

Събраните данни ще бъдат анонимни и използвани само за статистически цели.

 

Информация относно Регламент 679/2016 на ЕС относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни.

Поръчител: Fundació Pere Closa

Цел: Статистически анализ Отговорен за лечението: Fundació Pere Closa Референт на проекта: Fundació Pere Closa - europa@fundaciopereclosa.org

 

Този проект е финансиран от програмата на ЕС ERASMUS +

Въпросникът съдържа 21 въпроса.